Trasa pozwala poznać przyrodę i zabytki Skoczowa – biegnie lasem, wałami wiślanymi i wzdłuż stawów, częściowo przebiega Szlakiem Sarkandrowskim, który prowadzi m.in. do Dębu Papieskiego i Kaplicy Św. Jana Sarkandra.
Górecka 21a
43-330 Skoczów

Miejsca w pobliżu