Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie prezentuje historię i tradycje Ziemi Cieszyńskiej. Ekspozycja stała obejmuje pradzieje Ziemi Cieszyńskiej – od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Obejmuje ona rzemiosło cieszyńskie, głównie tych branż, które w regionie cieszyńsko-skoczowskim najlepiej się rozwijały, np. garbarstwo, kapelusznictwo, piernikarstwo, garncarstwo, ale także lutnictwo, rusznikarstwo, złotnictwo, zegarmistrzostwo i inne. Część Muzeum poświęcona została jego patronowi, gdzie można poznać jego życie i twórczość. W pomieszczeniu dawnej kaplicy zamkowej urządzony został gabinet pisarza z jego biurkiem, maszyną do pisania i biblioteką. Muzeum opracowało dwa szlaki: Szlak Morcinkowski i Szlak Sarkandrowski. W ofercie Muzeum projekcje filmów o Gustawie Morcinku, św. Janie Sarkandrze, historii Skoczowa, Żydach skoczowskich i stroju cieszyńskim.
ul. Fabryczna 5
43-430 Skoczów
+48 33 853 29 13

Miejsca w pobliżu