W listopadzie 1994 roku oddane zostały do użytku sale ekspozycyjne Muzeum Parafialnego im. Św. Jana Sarkandra. Stała ekspozycja muzeum prezentuje życie i kult św. Jana Sarkandra w Skoczowie i na Morawach. Zgromadzone eksponaty sakralne pochodzą głównie z okolicznych kościołów – parafialnego w Skoczowie, św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Są to stare kościelne druki, obrazy, rzeźby. Na szczególną uwagę zasługują XVII-wieczny konfesjonał, tabernakulum, płaskorzeźba dłuta Jana Wałacha z 1936 roku – św. Teresa nad Skoczowem. Ostatnia sala muzealna przeznaczona jest na wystawy czasowe: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografii, tkaniny.

Rynek 2
43-430 Skoczów
+48 33 853 08 13

Miejsca w pobliżu