Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”
ul. Mickiewicza 9
43-430 Skoczów
tel. kom. 797-410-135
e-mail. biuro@zabikraj.pl