Najstarszą częścią Ratusza są jego piwnice o sklepieniu kolebkowym. Mieści się w nich „Galeria pod Ratuszem”. W samym ratuszu siedzibę mają urząd miejski, rada miejska i urząd stanu cywilnego. Przed laty do ratusza przylegały parterowe kamienice mieszczańskie, Otaczały one cały rynek. Ich obecny kształt zawdzięczamy przebudowom w XIX w., lecz wprawne oko dostrzeże w nich ślady barokowej stylizacji. Cyklicznie odbywają się tu wystawy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Galeria jest również miejscem, gdzie odbywają się konferencje, szkolenia i spotkania stowarzyszeń.

ul. Rynek 4
43-246 Strumień
+48 33 85 70 174

Miejsca w pobliżu