Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu powstał na terenie o wielowiekowej tradycji hodowli karpia. Głównym kierunkiem badań jest poznanie biologicznych podstaw chowu ryb, funkcjonowania ekosystemów stawowych, doskonalenia metod hodowli ryb w stawach i w warunkach kontrolowanych, doskonalenia użytkowego i genetycznego ryb, introdukcja nowych gatunków, optymalizacja powiązań gospodarki rybackiej z gospodarką wodną. Zakład organizuje wizyty w terenie dla grup, w tym uczniów i studentów, podczas których przekazywane są informacje o funkcjonowaniu stawowej gospodarki rybackiej oraz uwarunkowaniach jej rozwoju.
ul. Kalinowa 2
43-520 Chybie
Zaborze
+48 33 856 15 43

Miejsca w pobliżu