Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie prezentuje historię i tradycje Ziemi Cieszyńskiej. Ekspozycja stała prezentuje historię miasta Skoczowa – XV wieczne dokumenty pergaminowe, pieczęcie, monety bite w skoczowskiej mennicy. Obejmuje ona rzemiosło cieszyńskie, głównie tych branż, które w regionie cieszyńsko-skoczowskim najlepiej się rozwijały, np. garbarstwo, kapelusznictwo, piernikarstwo, garncarstwo, ale także lutnictwo, rusznikarstwo, złotnictwo, zegarmistrzostwo i inne. Część Muzeum została poświęcona jego patronowi i  można w niej poznać życie i twórczość Gustawa Morcinka. W dawnej kaplicy zamkowej urządzony jest gabinet pisarza z jego biurkiem, maszyną do pisania i biblioteką. Muzeum opracowało dwa szlaki: Szlak Morcinkowski i Szlak Sarkandrowski. W ofercie Muzeum są też projekcje filmów o Gustawie Morcinku, św. Janie Sarkandrze, historii Skoczowa, Żydach skoczowskich i stroju cieszyńskim.

ul. Fabryczna 5
43-430 Skoczów
+48 33 853 29 13

Miejsca w pobliżu