Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu powstał na terenie o wielowiekowej tradycji hodowli karpia. Głównym obszarem badań są biologiczne podstawy chowu ryb, funkcjonowania ekosystemów stawowych, metody hodowli ryb w stawach i w warunkach kontrolowanych, doskonalenie użytkowe i genetyczne ryb, introdukcja nowych gatunków, powiązania gospodarki rybackiej z gospodarką wodną. Zakład organizuje wizyty w terenie dla grup, podczas których przekazywane są informacje o funkcjonowaniu stawowej gospodarki rybackiej oraz uwarunkowaniach jej rozwoju.

ul. Kalinowa 2
43-520 Chybie
Zaborze
+48 33 856 15 43

Miejsca w pobliżu