Start i koniec trasy: Centrum Dębowca przy tężniach solnych

Trasa interesująca widokowo, przebiegająca pomiędzy polami i łąkami, ukazująca tym samym rolniczy charakter gminy. Biegnie cały czas drogami asfaltowymi. Prowadzi obok klasycystycznego dworu w zespole dworsko-parkowym, w okolicach którego zlokalizowane są 300-letnie pomniki przyrody. W pobliskim lesie powyżej dworu, znajduje się zbiorowa mogiła upamiętniająca zastrzelonych więźniów goleszkowskiej filii obozu zagłady w Oświęcimiu.

Trasa dodana przez użytkownika LGR_Żabi_Kraj na portalu z ciekawymi trasami w pobliżu Traseo.pl