Miłośników polskiej architektury dworkowej zainteresuje dom zwany „Mamicówką”, wybudowany w 1927 roku przez dzierżawcę Mnicha - szlachcica, oficera armii carskiej, majora Antoniego Daszkiewicza-Czajkowskiego. W 1935 roku majątek wraz z dworkiem nabył emerytowany żołnierz i duchowny ewangelicki Józef Mamica, od którego nazwiska mieszkańcy chybskiej gminy nazywają „Mamicówką”. Dworek należy dziś do spadkobierców pastora. Zainteresowani poznaniem ciekawej historii dworku i szczegółów architektonicznych budowli mogą się skontaktować z p. Jerzym Mamicą.
ul. Tuwima 2
43-520 Mnich
+48 33 856 10 50

Miejsca w pobliżu