Naturalnym bogactwem Dębowca są wyjątkowo bogate, unikatowe na skalę światową, złoża solankowe. Pierwsze wzmianki o walorach solanki datowane są na 1912 r. Wg specjalistów solanki należą do szlachetnych wód mineralnych przeznaczonych do leczenia, polegającego na specyficznym działaniu jodu na ustrój ludzki, zwłaszcza przy nieobecności w jej składzie siarczanów i metali ciężkich. Solanka z Dębowca posiada jedną z najwyższych na świecie koncentracji takich minerałów jak: jod, brom, wapń, krzem oraz selen i zaliczona jest do wód leczniczych i termalnych. Tężnie zachęcają do zdrowotnych inhalacji solankowych.


Miejsca w pobliżu